קורס להכשרת רופאי ילדים בנושא התעללות והזנחה בילדים
נדחה לאפריל, תאריך יפורסם בהקדם
The Procedure course Europe (Vienna, Leuven, Gothenburg, Cambridge)