התמחות

ועדת בחינות:

פרופ' יחזאל ויסמן – יו"ר, ד"ר אילת רימון, ד"ר מיכאל בן אקון, ד"ר גילעד חן, ד"ר אודי רוזנבלום – רכז בחינת שלב ב'

תכני לימוד:

 קריטריונים להכרה במלר"ד ילדים לצורך התמחות – 2016

 סילבוס ההתמחות – 2013

מפת בחינה – 2013

סילבוס לבחינת שלב א' – 2013

 

מודעות פרסומת