מועצה מדעית

ועדת בחינות:

פרופ' יחזאל ויסמן – יו"ר, ד"ר אילת רימון, ד"ר מיכאל בן אקון, ד"ר גילעד חן, ד"ר אודי רוזנבלום – רכז בחינת שלב ב'

סילבוס התמחות 2018 כולל רשימת פעולות לביצוע

קריטריונים להכרה במחלקה לרפואה דחופה ילדים – 2018

שאלון לשימוש ועדת הכרה – 2018

 מפת בחינה (החלוקה לפי אחוזים אינה בהכרח מדויקת)

סילבוס בחינת שלב א' – 2018