קישורים

PEMDatabase.Org

פורום החוג לרפואה דחופה ילדים

 משרד הבריאות

 ההסתדרות הרפואית

 חיפ"א – החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית

 חיפ"ק – החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית

האיגוד הישראלי לרפואה דחופה

 "בטרם" – המרכז הלאומי לבטיחות ילדים

רפואה דחופה בעיתונות