אודות הארגון

רפואה דחופה ילדים היא התמחות על בתחום רפואת ילדים,
המתמקדת בטיפול בילד החולה או הפצוע במלר"ד.
התמחות העל הוקמה בישראל בשנת 2003 ואיתה החוג הישראלי לרפואה דחופה,
כמדור של האיגוד הישראלי לרפואה דחופה.

יעדים

• לקדם את מקצוע הרפואה הדחופה בילדים בהיבטים האקדמי, המחקרי, ההוראתי והארגוני בישראל
• לקדם חינוך והכשרה באיכות גבוהה במהלך התמחות העל ברפואה דחופה ילדים ולאחר מכן, באמצעות מפגשים אקדמיים וכנסים
• לשמור על מבנה ארגוני חזק לרופאים העוסקים בתחום רפואה דחופה ילדים בישראל
• ליצור קשרים עם ארגונים מחוץ לישראל העוסקים בטיפול ובמחקר ברפואה דחופה ילדים

מצוינות קלינית

מחקר

חינוך רפואי

מנהיגות

בעלי תפקידים בחוג (בחירות ספטמבר 2022)

יו"ר – ד"ר איילת רמון
מ"מ יו"ר – ד"ר גילעד חן
מזכיר החוג– ד"ר רון יעקב
גזבר – ד"ר גיורא ויזר

ועדת בחינות

יו"ר ועדת בחינות – ד"ר איילת רמון
ועדת בחינה שלב א' – ד"ר איילת רימון, ד"ר מיכאל בן אקון, ד"ר גל אלטנברג
ועדת בחינה שלב ב' – ד"ר אורן פלדמן, אודי רוזנבלום, ד"ר גילעד חן