התמחות ברפואה דחופה ילדים

אתר המתמחים של המועצה המדעית

סילבוס רפואה דחופה ילדים

טופס מסכם פעולות לסילבוס

מערכת דפנ"ה לדיווח פעולות

קריטריונים להכרה במחלקה לרפואה ילדים

ועדת בחינות

יו"ר – ד"ר אילת רימון
ועדה מרכזת שלב א' – ד"ר אילת רימון, ד"ר מיכאל בן אקון, ד"ר גל אלטנברג
ועדה מרכזת שלב ב' – ד"ר אודי רוזנבלום, ד"ר גילעד חן